Ст.н.с. II ст. Лидия Кръстева Петрова

Родена е в гр.Белоградчик.