Ст.н.с. Леон Естрея Хершкович

Ст.н.с. Естрея Леон Хершкович е родена през 1914 г. във Видин. През 1938 г. завършва СУ “Св. Климен Охридски“ специалност „Агрономство“. Специализирала е агрометеорология и агроклиматология в Москва /1954/ и Ленинград  /1960/. Работила е в Националния институт по хидрология и метеорология към БАН.
Автор е на монографията „Агроклиматични ресурси на България“ /1984/ и е съавтор на книгите „Агрометеорология на селското стопанство“ /1962/ и „Характер на засушаванията и променливият поливен режим на селскостопанските култури“ /1968/.