Кандидатъ на селскостопанските науки Витко Станчев Пунов е роден през 1925 г. в с. Макреш. Участва в съпротивителното движение като партизанин в отряд „Георги Бенковски“ с партизанското име Париж. След победата завършва висшето си образование в Чехословакия, специалност „Агрономство“. Завръщайки се в България работи като агроном и ръководител на селскостопански структури. Защитава дисертация и придобива научна степен „Кандидат на селскостопанските науки“.