Кмн д-р Кръсто Иванов Труцов

Роден е на 12 март 1924г. в с.Гъмзово. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Медицинска академия-София през 1955г. Същата година е назначен за ординатор в Участъкова болница гр.Грамада. През 1957-58г. е главен лекар на Участъкова болница с.Раброво. Под негово ръководство болницата става околийски първенец на Кулска околия. През 1958г. е назначен за инспектор към отдел „Народно здраве“ на ОНС-Видин, а от следващата година е ординатор на Акушеро-гинекологичното отделение на Окръжна болница – Видин. Право на специалност по акушерство и гинекология придобива през 1963г. Специализира по методика на изследване на половите жлези, оперативна техника и патологична бременност в ИСУЛ-София. През 1968г. защитава дисертация на тема „Влиянието на някои професионални вредности върху протичането на бременността и раждането на жените от шивашката и химическата промишленост във Видински окръг“. През 1976г. е назначен за първия завеждащ „Отделение за патологична бременност“ във Видинската окръжна болница.
Д-р Кръсто Иванов изнася десетки беседи по села, училища и трудови колективи, пише статии с научна и научно-популярна тематика, обучава колегите си и членува в редица политически и обществени организации. Автор е на популярната брошура „Съвети на акушер-гинеколога“/1980/.
Владее руски, румънски и френски език.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-ЧП 275.