Кмн д-р Кръсто Иванов Труцов

Д-р Кръсто Иванов Труцов, дмн е роден  на 12 март 1924 г. в с. Гъмзово. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Медицинска академия-София през 1955 г. Същата година е назначен за ординатор в Участъкова болница гр. Грамада. През 1957-58 г. е главен лекар на Участъкова болница с. Раброво. Под негово ръководство болницата става околийски първенец на Кулска околия. През 1958 г. е назначен за инспектор към отдел „Народно здраве“ на ОНС-Видин, а от следващата година е ординатор на Акушеро-гинекологичното отделение на Окръжна болница – Видин. Право на специалност по акушерство и гинекология придобива през 1963 г. Специализира по методика на изследване на половите жлези, оперативна техника и патологична бременност в ИСУЛ-София. През 1968 г. защитава дисертация на тема „Влиянието на някои професионални вредности върху протичането на бременността и раждането на жените от шивашката и химическата промишленост във Видински окръг“. През 1976 г. е назначен за първия завеждащ „Отделение за патологична бременност“ във Видинската окръжна болница.
Д-р Кръсто Иванов Труцов изнася десетки беседи по села, училища и трудови колективи, пише статии с научна и научно-популярна тематика, обучава колегите си и членува в редица политически и обществени организации. Автор е на популярната брошура „Съвети на акушер-гинеколога“ /1980/.
Владее руски, румънски и френски език.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-ЧП 275.