Проф.Крум Цветков Ангелов

/1918 – 2006/
Роден е на 26 април 1918 г. в с. Гюргич.
През 1948 г. завършва Музикалната академия-София, специалност “Музикознание”. Записва и завършва аспирантура в Московската държавна консерватория при големите музикални светила Цукерман, Грубер, Скатершчиков и Способин. През 1957 г. става кандидат на искуствознанието. От 1955 г. е преподавател в Българската държавна консерватория, от 1968 г. е доцент, а от 1976 г. професор. Дълги години и ръководител на катедра и декан на Теоретико-композиторския и диригентски факултет. Основоположник е на дисциплината „Музикална естетика“. Автор е на множество публикации в областта на музикалната теория и култура.
Носител е на ордените „Кирил и Методий“ I степен и „Червено знаме на труда“ и на юбилейни медали и награди на СБК.
Има дъщеря Ася и син Бойко.
Умира на 9 април 2006 г. в София.