Доц. Красимир Иванов

Преподавател във ВТУ“Т.Каблешков“.