Проф. д-р Коста Станков Петров

Проф. д-р Коста Станков Петров е роден в София, но родовият му корен е от с. Ново Село. Син е на проф. д-р Станко Нинчев Петров /виж отделна статия/. Проф. Коста Станков е преподавател по ветеринарна медицина във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.