Проф.д-р Коста Станков Петров

Син на проф.д-р Станко Нинчев Петров /виж отделна статия/