Проф.д-р Константин Николов Бобчев

Роден е на 19 декември 1894г. в гр.Русе. Завършва право в СУ“Св.Климент Охридски“ и специализира държавно-стопански науки във Фрайбург, Германия, където през 1924г. защитава докторската си дисертация. При завръщането си в България е съдия във Видин. От 1930г. заема редица ръководни длъжности в Министерството на търговията, промишлеността и труда. През 1939г. става професор по стопанска политика. Основните научни теми, които преподава и застъпва в научните си трудове са свързани с въпросът за характера и границите на намесата на държавата в икономиката, проповядвайки, че е възможно и необходимо тя да ръководи стопанския живот.
По-значимите научни публикации на проф.Бобчев са: „Изследвания върху теорията на международната търговия“, „Общи проблеми на народостопанската политика“, „Рационалност в стопанството и в стопанската политика“ и др.
Умира на 28 юни 1976г. в София.