Проф. д-р Константин Николов Бобчев /1894-1976/

Проф. д-р Константин Николов Бобчев е роден на 19 декември 1894 г. в гр. Русе. Следва право в Санктпетербургския университет от 1913 г. до 1915 г. , но завършва висшето си образование в СУ “Св. Климент Охридски“ през 1919 г.   Специализира държавно-стопански науки във Фрайбург, Германия, където през 1924 г. защитава докторската си дисертация. При завръщането си в България е съдия във Видин. От 1930 г. заема редица ръководни длъжности в Министерството на търговията, промишлеността и труда.  От 1934 г. до 1938 г. специализира стопански науки в Лондон, Париж и Женева. През 1939 г. става професор по стопанска политика. Основните научни теми, които преподава и застъпва в научните си трудове са свързани с въпросът за характера и границите на намесата на държавата в икономиката, проповядвайки, че е възможно и необходимо тя да ръководи стопанския живот. През 1941/42 г. е декан, а през 1942/43 г. зам.декан по учебната част на Юридическия факултет на СУ.
По-значимите научни публикации на проф.Бобчев са: „Изследвания върху теорията на международната търговия“, „Общи проблеми на народостопанската политика“, „Рационалност в стопанството и в стопанската политика“ и др.
Умира на 28 юни 1976 г. в София.