Ст.н.с.Iст. Кирил Кирилов Боев,дбн

Роден е на 15 юни 1936 г. във Видин. Завършва биология в СУ “Св.Кл.Охридски“. От 1964 г. е сътрудник в Института по биофизика при БАН. В научната си кариера достига научна степен ст.н.с.I ст. Бил е директор на института. Преподавал е биология и биофизика в Софийския и други университети до 1989 г.
Автор е на множество научни студии и на най-популярния сред студентите учебник по биофизика/“Биофизика“ /1978/.