Ст.н.с. I ст. Кирил Кирилов Боев, дбн

Роден е на 15 юни 1936 г. във Видин. Завършва биология в СУ “Св. Климент Охридски“. От 1964 г. е сътрудник в Института по биофизика при БАН. В научната си кариера достига научна степен ст.н.с. I ст. Бил е директор на института. Преподавал е биология и биофизика в Софийския и други университети до 1989 г.
Автор и съавтор е на множество научни студии и на най-популярния сред студентите учебник по биофизика “Биофизика“ /1978/, който издават съвместно с Леон Митрани.