Кпн Кирилка Тодорова Пешева /1941-2018/

Кпн Кирилка Тодорова Пешева е родена на 23 януари 1941 г. в с. Арчар. През 1958 г. завършва Видинската гимназия и започва работа в ГК на ДКМС – Видин. През 1966 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „История“ и втора специалност „Философия“. От 1966 г. до 1972 г. е уредник в Окръжен исторически музей – Видин. В годините 1972-1973 г. е инструктор в ГК на БКП, след което до 1980 г. е секретар по пропаганда и агитация на ГК на БКП – Видин. Същата година записва аспирантура в секция „Психология на управлението“ към АОНСУ на ЦК на БКП, назначена е за главен редактор на в. “Червено знаме“ и е избрана за хоноруван преподавател и научен консултант към АОНСУ. През 1984 г. защитава докторската си дисертация в СУ “Св.Климент Охридски“ на тема „Психологически особености на индивидуалната работа в колектива“ и получава научната степен „кандидат на педагогическите науки“ /доктор по педагогика/. От 1988 г. до 1990 г. е председател на Съвета за духовно развитие при община Видин, след което до пенсионирането си е уредник в Окръжен исторически музей – Видин.
Научните интереси на кпн Кирилка Пешева са областта на социалната психология, психологията на управлението, психологията на общуването, народопсихологията и т.н.
Кирилка Пешева е била общински съветник от 1971 г. до 1988 г. Била е член на Съюза на българските журналисти и на Съюза на научните работници в България.
Автор е на над 60 тематични публикации във в.“Червено знаме“ и в национални вестници и списания. През 2004 г. е издадена и научно-изследователската й книга „Общуването в труда и бита. Социално-психологически аспекти“.
Носител на орден „Кирил и Методий“ III степен /1972/ и на други юбилейни медали и служебни отличия.
Нейният съпруг Иван Иванов Маринов е „доктор по физическа култура“ /виж отделна статия/.
Дъщеря й Десислава Иванова Маринова завършва аспирантура през 2007 г. в гр. Ватерлоо, Канада и придобива научна степен – „доктор по психология“.

Кирилка Тодорова Пешева умира на 16 октомври 2018 г. във Видин.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1280.