Д-р Катерина Руменова Занкова

Катерина Руменова Занкова е родена през 1982 г. във Видин, където завършва Гимназия с преподаване на чужди езици. Дипломира се като магистър по Клинична и консултативна психология и защитава докторска дисертация по Психология на здравето към  СУ “Св. Климент Охридски“. Практикуващ психотерапевт, училищен психилог, хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и реводач е на специализирана психологична литература от английски език. 

Пълноправен член е на Асоциация Българско психоаналитично пространство и  на Дружеството на психолозите в Република България.