Д-р Катерина Руменова Занкова

Д-р Катерина Руменова Занкова е родена на 22 юни 1982 г. във Видин. През 2000 г. завършва Гимназия с преподаване на чужди езици в родния си град. През 2005 г. се дипломира с бакалавърска степен по психология, а през 2007 г. става магистър със специалност “Клинична и консултативна психология“ в СУ “Св. Климент Охридски“. От 2006 г. е училищен психолог. През 2008 г. открива частния си кабинет по психотерапия и психологично консултиране. От 2008 г. до 2010 г. е хоноруван преподавател към магистърска програма „Детско-юношеска психология“ към Философския факултет на СУ. През 2010 г. записва докторантура, а през 2015 г. защитава докторската си дисертация на тема „Интерактивни ефекти на протективните личностни ресурси и депресивната симптоматика върху психичното здраве“. Работи като психолог и преподавател в 138-мо Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ – София.

Член е на Дружеството на психолозите в Република България.