гл.ас. инж. Огнян Кирилов Тодоров

Роден е на 22 декември 1976 г. в София. Родословното му дърво е от с. Въртоп. Син е на доц.д-р инж. Кирил Василев Тодоров/виж отделна статия/. Средното си образование завършва в 55-то СОУ-София с усилено изучаване на английски език, химия и биология с отличен успех и...