проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, дмн

Проф. Огнян Хаджийски е роден през 1946 г. в София, но родовият му корен е от гр. Белоградчик, откъдето са и двамата му родители. Той завършва средното си образование в 11-то Средно смесено училище “Отец Паисий” /сега Софийска математическа гимназия/ в...

гл.ас. инж. Огнян Кирилов Тодоров

Роден е на 22 декември 1976 г. в София. Родословното му дърво е от с. Въртоп. Син е на доц.д-р инж. Кирил Василев Тодоров/виж отделна статия/. Средното си образование завършва в 55-то СОУ-София с усилено изучаване на английски език, химия и биология с отличен успех и...