Огнян Георгиев Хаджийски

Проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, дмн е роден през 1946 г. в София, но родовият му корен е от гр. Белоградчик, откъдето са и двамата му родители. Той завършва средното си образование в 11-то Средно смесено училище „Отец Паисий“ /сега Софийска...

Огнян Кирилов Тодоров

Гл.ас. инж. Огнян Кирилов Тодоров е роден на 22 декември 1976 г. в София. Родословното му дърво е от с. Въртоп. Син е на доц. д-р инж. Кирил Василев Тодоров /виж отделна статия/. Средното си образование Огнян Тодоров завършва в 55-то СОУ-София с усилено изучаване на...