Никола Петков Пушкаров /1874-1943/

Големият български учен Никола Пушкаров е роден на 14 декември 1874 г. в гр. Пирдоп. Дядо му е убит от турците, за укриване на революционери, а баща му е виден общественик. Брат му Стоян Пушкаров е генерал от българската армия. Никола Пушкаров получава началното си...

Нина Асенова Костова

Д-р Нина Костова е родена на 21 септември 1974 г. във Видин. Средното си образование завършва в Гимназията с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“ в родния си град през 1992 г., а висше в Икономическия университет – Варна, специалност...

Николай Тодоров Станков

Гл.ас. д-р инж. Николай Тодоров Станков е роден на 3 ноември 1980 г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. Средното си образование завършва в Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев“-Монтана, специалност „Телевизионен...

Нина Стефанова Чилова

Доц. д-р Нина Стефанова Чилова е родена на 19 юли 1972 г. във Видин. Баща ѝ Стефан Чилов е инженер и технолог на Консервен комбинат – Видин. Средното си образование Нина Чилова завършва във Видинската гимназия „Димитър Благоев“ през 1990 г. с пълно...

доц. д-р Никола Климентов Милев

Доц. д-р Никола Климентов Милев е роден на 18 ноември 1930 г. в гр. Видин. Средното си образование завършва в гр. Асеновград през 1948 г., а висше във ВИФ „Георги Димитров“, специалност „Спортна гимнастика“ през 1953 г. От 1951 г. до 1962 г. е...

Никола Иванов Недялков /1852-1919/

Акад. Никола Иванов Недялков е роден  на 24 март 1852 г. в гр. Свищов. Като стипендиант завършва Николаевската гимназия в Русия /1874/. Висшето си образование завършва в Петровската земеделска и горска академия „Климент Тимирязев“ в Москва през 1878 г....