доц. д-р Никола Климентов Милев

Роден е на 18 ноември 1930 г. в гр. Видин. Средното си образование завършва в гр. Асеновград през 1948 г., а висше във ВИФ “Георги Димитров”, специалност “Спортна гимнастика” през 1953 г. От 1951 г. до 1962 г. е неизменно в състава на...

Никола Иванов НЕДЯЛКОВ /1856-1919/

Роден е на 24 март 1856 г. в гр. Свищов. Като стипендиант завършва Николаевската гимназия в Русия /1874/. Висшето си образование завършва в Петровската земеделска и горска академия “Климент Тимирязев” в Москва през 1878 г. През 1879 г. е назначен за член...