Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дмн

Родена е в София, но родовият ѝ корен е от гр. Брегово. Дъщеря е на проф. д-р Митко Ангелов Орбецов /виж отделна статия/ и на проф. др. Връбка Орбецова. Мария Орбецова завършва висшето си образование  в Медицинския факултет на Медицинска академия – София и по...

проф. арх. Милко Петров Бичев

Роден е на 27 май 1897 г. в гр. Варна, но родовият му корен е от Видин. Той е внук на видния видински правист, общественик, министър и дипломат Илия х.Томов Цанов, от дъщеря му Иванка. Милко Бичев завършва висшето си образование в Софийския университет “Св....

н.с. д-р Митко Рачев Велков

Роден е на 8 декември 1948 г. във Видин. През 1967 г. завършва средното си образование в София, а през 1974 г. висшето си образование в МА-София. Митко Велков е на работа от 1979 г. като специалист биохимик в Националната лаборатория по допинг контрол, а от 1980 г....

д-р Мария Миленова Матеева – ПАВЛОВА

Родена е на 19 юни 1992 г. в гр. Дунавци. Средното си образование завършва във Видинската гимназия “Цар Симеон Велики” през 2010 г., а висше в Югозападния университет – Благоевград, специалност “Социология”. Мария Матеева – Павлова...