Иван Георгиев Иванов

Ст.н.с. д-р Иван Георгиев Иванов е роден през 1949 г. в с. Раковица. Средното си образование завършва във Втора средна политехническа гимназия – Видин през 1967 г. Същата година е приет за студент  във Висшия ветеринарномедицински институт – София....

Иван Николов НИКИФОРОВ

Проф. д-р народен архитект Иван Никифоров е роден на 14 август 1934 г. в с. Марян, Великотърновско. Висшето си образование завършва в Държавната политехника – София. Автор е на проектите за градоустройствените планове за централните градски части на Пазарджик,...

Ирина Славчева Бурулянова-Калчева /1954-2021/

Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова – Калчева, дм е родена на 25 ноември 1954 г. във Видин. По майчина линия е в родствена връзка с един от най-мащабните дарители в историята на гр. Видин, Тома Лозанов, а по бащина родовият ѝ корен е от с. Арчар. Сестра е на арх....

Иван Александров Билярски

Проф. д-р Иван Александров Билярски, дин е роден на 1 юли 1959 г. в гр. Шумен. Но родовият му корен е от Видинския край. Негов баща е доц. д-р Александър Иванов Билярски /виж отделна статия/, а дядо му Иван Ставрев Билярски е уважаван учител, служител и общественик в...

Илиян Христов Илиев

Доц. д-р инж. Илиян Христов Илиев е роден на 4 февруари 1978 г. във Видин. Средното си образование завършва в Техникум по механотехника – Видин през 1996 г., а висше в Технически университет – Габрово, специалност „Електротехника и...

д-р Ивайло Петков Каменов

Роден е на 7 септември 1977 г. във Видин в лекарско семейство. Баща му д-р Петко Каменов е ортопед и дългогодишен завеждащ отделение „Ортопедия и травматология“ на МБАЛ „Св. Петка“ – Видин, а майка му д-р Веселина Каменова е дългогодишен...

Иван Симеонов ДУЙЧЕВ /1907-1986/

Акад. проф. Иван Симеонов Дуйчев е роден на 1 май 1907 г. в София. След ранната смърт на майката през 1917 г. баща му Симеон Иванов Дуйчев с тримата си невръсни сина се премества в гр. Белоградчик, където открива малка  железарска работилница. Много бързо се налага...

Иван Драготинов Иванов

Доц. д-р инж. Иван Драготинов Иванов е роден на 4 март 1937 г. в с. Медовница. Преподавател в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ на ВИХВП – Пловдив. През периода 1991-1999 г. е ръководител на катедрата. Автор е съавтор е на...