Димитър Петров Моллов, дмн /1846-1914/

Академик д-р Димитър Петров Моллов, дмн е роден на 7 януари 1846 г. в гр. Елена. Основното си образование завършва в с. Беброво и учителства в родния си край /1960-1962/. Гимназиалното си образование завършва в Киев и е семинарист в Киевската семинария /1867/. Със...

Денчо Османлиев

Доц. д-р Денчо Османлиев, дмн е роден в София, но родовият му корен е от с. Бело поле, син е на проф. д-р Виолета Антова – Османлиева /виж отделна статия/. Той е ръководител на Клиниката по спешна и интензивна терапия в СБАЛББ „Св. София“ ЕАД –...

Дарвин Славчев Иванов

Проф. д-р Дарвин Славчев Иванов, дфн е роден през 1948 г. в с. Бела. По майчина линия е правнук на поборника и опълченеца Пано Каменов Иванов  /Комитата/, а баща му Славчо Иванов е известен общественик в Белоградчик. Проф. Дарвин Славчев завършва Медицинската академия...

Димитрина Алипиева Михайлова

Доц. д-р Димитрина Алипиева Михайлова е родена на 6 октомври  1942 г. в Скопие, Северна Македония. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в СУ „Св. Климент Охридски“, специалности „Българска и руска филологии“....

Денчо Колев Минчев /1908-1980/

Доц. Денчо Колев Минчев е роден на 28 ноември 1908 г. м с. Милановци, Търговищка област. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика“. Учителства в редица училища в страната, включително и в с. Винарово,...

Димитър Стоянов Иванов

Кандидатът на икономическите науки /кин/ Димитър Стоянов Иванов е роден на 22 декември 1934 г. в с. Гурково / днес гр. Дунавци/. Основното си образование завършва в родното си село пред 1948 г., а средно в Педагогическата гимназия за начални учители в София през 1952...