Доц. д-р Димитрина Алипиева Михайлова

Родена е през 1942 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология”. Завръща се във Видин и става учител по български език и литература ПГ...

доц. Денчо Колев Минчев /1908-1980/

Роден е на 28 ноември 1908 г. м с. Милановци, търговищка област. Завършва Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Педагогика”. Учителства в редица училища в страната, включително и в с. Винарово, Видинска област. През 1951 г....

Кин Димитър Стоянов Иванов

Роден е на 22 декември 1934 г. в с. Гурково/ днес гр. Дунавци/. Основното си образование завършва в родното си село пред 1948 г., а средно в Педагогическата гимназия за начални учители в София през 1952 г. и е назначен за учител в ОУ-Гурково. През периода 1953-58 г....