Димитър Петров Моллов, дмн /1846-1914/

Д-р Димитър Петров Моллов, дмн е роден на 7 януари 1846 г. в гр. Елена. Основното си образование завършва в с. Беброво и учителства в родния си край /1960-1962/. Гимназиалното си образование завършва в Киев и е семинарист в Киевската семинария /1867/. Със стипендия на...

Доц. д-р Денчо Османлиев, дм

Доц. Денчо Османлиев е роден в София, но родовият му корен е от с. Бело поле, син е на проф. д-р Виолета Антова – Османлиева /виж отделна статия/. Той е ръководител на Клиниката по спешна и интензивна терапия в СБАЛББ “Св. София” ЕАД – София до...

проф. д-р Дарвин Славчев Иванов, дфн

Дарвин Славчев Иванов е роден през 1948 г. в с. Бела. По майчина линия е правнук на поборника и опълченеца Пано Каменов Иванов                   /Комитата/, а баща му Славчо Иванов е известен общественик в Белоградчик. Проф. Дарвин Славчев завършва Медицинската...

Доц. д-р Димитрина Алипиева Михайлова

Доц. д-р Димитрина Алипиева Михайлова е родена на 6 октомври  1942 г. в Скопие, Северна Македония. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в СУ “Св. Климент Охридски”, специалности “Българска и руска филологии”....

доц. Денчо Колев Минчев /1908-1980/

Роден е на 28 ноември 1908 г. м с. Милановци, търговищка област. Завършва Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Педагогика”. Учителства в редица училища в страната, включително и в с. Винарово, Видинска област. През 1951 г....

Кин Димитър Стоянов Иванов

Роден е на 22 декември 1934 г. в с. Гурково/ днес гр. Дунавци/. Основното си образование завършва в родното си село пред 1948 г., а средно в Педагогическата гимназия за начални учители в София през 1952 г. и е назначен за учител в ОУ-Гурково. През периода 1953-58 г....