Ани Нораири АРУТЮНЯН

Д-р Ани Арутюнян е родена на 8 януари 1991 г. във Ереван, Армения, но е само на две години, когато семейството ѝ се премества във Видин. Средното си образование завършва в СУ „Цар Симеон Велики“- Видин през 2009 г., а висше бакалавърска и магистърска...

Ангел Петров Логофетов /1934 – 2016/

Доц. д-р Ангел Петров Логофетов, дм е с родов корен от гр. Белоградчик, син е на д-р Петър Ангелов Логофетов, роден в гр. Белоградчик през 1908 г. и работил в Белоградчишката болница. Доц. Ангел Логофетов е специалист и преподавател по физиология и е съавтор на...

Ангел Митков Орбецов

Ангел Митков Орбецов е роден на 24 юни 1960 г. в София, но родовият му корен е от гр. Брегово. Син е на проф. д-р Митко Ангелов Орбецов /виж отделна статия/ и на проф. д-р Връбка Орбецова и е брат на проф. д-р Мария Миткова Орбецова /виж отделна статия/. Ангел Орбецов...

Епископ Антоний /1915 – 2002/

Почетният доктор по богословие на Московската духовна академия Епископ Антоний е роден на 23 септември 1915 г. в с. Хърлец, община Оряхово със светското име Константин Михайлов Костов Мучитанов. Средното си образовнание завършва в Софийската духовна семитария /1937/,...

Александър Цанов Сталийски /1893 – 1945/

Д-р Александър Цанов /Цанков/ Сталийски е роден на 28 август 1893 г. във Видин. Син е на един от директорите на Видинската гимназия Цано Сталийски, който е прочут с комунистическото си минало – широк социалист, учредител на социалдемократическата дружинка /1893/...

Албена Володева Игнатова

Гл. ас. д-р Албена Игнатова е родена на 9 октомври 1979 г. във Велико Търново, но родовият ѝ корен по бащина линия е от Видин, където прекарва и детските и юношеските си години. Основното си образование завършва във Видинската гимназия, а средно в Гимназия с...

Ангел Панов

Доц. д-р Ангел Панов е роден в с. Бела. Хематолог, ръководил е производствения сектор на Института по хематология за производство на кръвна...

Андриана Боянова Стойкова

Доц. ст.н.с. II ст. д-р Андриана Боянова Стойкова, дм е родена на 5 декември 1962 г. в гр. Кула. Средното си образование завършва в родния си град през 1980 г., а висше във Висшия медицински институт – София през 1986 г. През 1992 г. придобива специалност...

Асен Рачев Гудев

Проф. чл.кор. д-р Асен Гудев, дмн е роден на 6 юли 1960 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицински университет – София през 1986 г. и започва работа като ординатор в Белоградчишката болница. През 1988 г. печели конкурс за асистент в катедрата по...

н-с д-р Албена Людмилова ИВАНОВА

Родена е през м. април 1962 г. във Видин. Родовият ѝ корен е от с. Бела. Баща ѝ Людмил Иванов Атанасов/ виж отделна статия/ е автор на „Кратка история на село Бела“/1978/. Средното си образование Албена Иванова завършва през 1980 г. в 29 ЕСПУ в София с...