гл.ас. д-р Албена Володева Игнатова

Албена Игнатова е родена на 9 октомври 1979 г. във Велико Търново, но родовият ѝ корен по бащина линия е от Видин, където прекарва и детските и юношеските си години. Основното си образование завършва във Видинската гимназия, а средно в Гимназия с преподаване на чужди...

Доц. д-р Ангел Панов

Доц. д-р Ангел Панов е роден в с. Бела. Хематолог, ръководил е производствения сектор на Института по хематология за производство на кръвна...

доц. д-р Адриана Боянова Стойкова, дм

Адриана Боянова Стойкова е родена на 5 декември 1962 г. в гр. Кула. Средното си образование завършва в родния си град през 1980 г., а висше във Висшия медицински институт – София през 1986 г. През 1992 г. придобива специалност “Детски болести”,  през...

Проф. д-р Асен Гудев, дмн

Роден е на 6 юли 1960 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицински университет – София през 1986 г. и започва работа като ординатор в Белоградчишката болница. През 1988 г. печели конкурс за асистент в катедрата по пропедевтика на вътрешните болести в...

н-с д-р Албена Людмилова ИВАНОВА

Родена е през м. април 1962 г. във Видин. Родовият ѝ корен е от с. Бела. Баща ѝ Людмил Иванов Атанасов/ виж отделна статия/ е автор на “Кратка история на село Бела”/1978/. Средното си образование Албена Иванова завършва през 1980 г. в 29 ЕСПУ в София с...

н.с. Анжел Евгениев ДИМИТРОВ

Роден е на 20 март 1957 г. във Видин. Висшето си образование завършва през 1982 г. във Висшия машинноелектротехнически институт – София, специалност “Машинен инженер”. Работел е в Института по тежко машиностроене. От 1984 г. е научен сътрудник към...

проф. д-р Александър ИЛИЕВ

Роден е през 1956 г. в гр. София, но родовият му корен е от с. Макреш. Средното си образование завършва през 1974 г. в Техникума по електроника – София. През 1979 г. завършва първото си висше образование в МЕИ – София, специалност “Изчислителна...

доц. квн полк. Асен Маринов Сурдолов

Роден е на 22 май 1913 г. в с. Ново село. Баща му е участник във войните за защита и обединение на България, ранен е на Добруджанския фронт и остава инвалид. Асен Сурдолов първоначална учи в духовно училище, но по-късно се записва във Видинската мъжка гимназия и я...

Проф. Асен Иванов Гешев /1909-1980/

Роден е на 9 август 1909г.  в с.Чичил. Основно образование завършва в гр.Кула, а средно във Видинската гимназия през 1930г. Висшето си образование завършва през 1935г. в СУ“Св.Климент Охридски“ специалност „Педагогика“ и започва учителския си стаж в III-та образцова...