Епископ Антоний /1915 – 2002/

Почетният доктор по богословие на Московската духовна академия Епископ Антоний е роден на 23 септември 1915 г. в с. Хърлец, община Оряхово със светското име Константин Михайлов Костов Мучитанов. Средното си образовнание завършва в Софийската духовна семитария /1937/,...

Александър Цанов Сталийски /1893 – 1945/

Д-р Александър Цанов /Цанков/ Сталийски е роден на 28 август 1893 г. във Видин. Син е на един от директорите на Видинската гимназия Цано Сталийски, който е прочут с комунистическото си минало – широк социалист, учредител на социалдемократическата дружинка /1893/...

Албена Володева Игнатова

Гл. ас. д-р Албена Игнатова е родена на 9 октомври 1979 г. във Велико Търново, но родовият ѝ корен по бащина линия е от Видин, където прекарва и детските и юношеските си години. Основното си образование завършва във Видинската гимназия, а средно в Гимназия с...

Ангел Панов

Доц. д-р Ангел Панов е роден в с. Бела. Хематолог, ръководил е производствения сектор на Института по хематология за производство на кръвна...

Адриана Боянова Стойкова

Доц. ст.н.с. д-р Адриана Боянова Стойкова, дм е родена на 5 декември 1962 г. в гр. Кула. Средното си образование завършва в родния си град през 1980 г., а висше във Висшия медицински институт – София през 1986 г. През 1992 г. придобива специалност “Детски...

Асен Рачев Гудев

Проф. чл.кор. д-р Асен Гудев, дмн е роден на 6 юли 1960 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицински университет – София през 1986 г. и започва работа като ординатор в Белоградчишката болница. През 1988 г. печели конкурс за асистент в катедрата по...

н-с д-р Албена Людмилова ИВАНОВА

Родена е през м. април 1962 г. във Видин. Родовият ѝ корен е от с. Бела. Баща ѝ Людмил Иванов Атанасов/ виж отделна статия/ е автор на “Кратка история на село Бела”/1978/. Средното си образование Албена Иванова завършва през 1980 г. в 29 ЕСПУ в София с...

Анжел Евгениев ДИМИТРОВ

Н.с. Анжел Евгениев Димитров е роден  на 20 март 1957 г. във Видин. Средното си образование завършва в Природо-математическа гимназия “Екзарх Антим I” – Видин през 1975 г., а висше през 1982 г. във Висшия машинно – електротехнически институт...

Александър Любенов ИЛИЕВ

Проф. д-р Александър Любенов Илиев е роден през 1956 г. в гр. София, но родовият му корен е от с. Макреш, от където е майка му и където прекарва част от детството си. Средното си образование завършва през 1974 г. в Техникума по електроника – София. През 1979 г....

Асен Маринов Сурдолов /1913 – 1985/

Доц. квн полк. Асен Маринов Сурдолов е роден на 22 май 1913 г. в с. Ново село. Баща му е участник във войните за защита и обединение на България, ранен е на Добруджанския фронт и остава инвалид. Асен Сурдолов първоначална учи в духовно училище, но по-късно се записва...