Доц. Йоцо Димитров Йоцов

Роден в с.Гурково/днес гр.Дунавци/. Преподавател в Минно-геоложкия институт.