Доц. Йоцо Димитров Йоцов

Доц. Йоцо Димитров Йоцов е роден в с. Гурково /днес гр.Дунавци/. Преподавател в Минно-геоложкия институт.