Доц. д-р Йото Доков Йотов

Доц. д-р Йото Доков Йотов е роден на 6 юли 1936 г. в с. Шишенци, община Бойница. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Икономическия техникум-Свищов. След отбиване на редовната си военна служба работи като икономист в ТКЗС-Бойница. Висшето си образование завършва в СА “Д.А. Ценов“- Свищов и след спечелен конкурс е назначен за асистент в академията. През 1975 г. става доцент и преподавател в катедра „Застраховане и социално дело“.
Доц. Йото Йотов е автор на десетки публикации, книги, учебници и учебни помагала за студенти и докторанти. По известни негови книги и учебници са: „Актюерска техника“ /1990/, „Основи на застраховането“ /1999/2004/, „Оценка на инвестициите на застрахователя“ /2006/ и др.
Носител е на приза на Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за цялостен принос в българското застраховане през 2003 г.
Съпругата му доц. д-р Йовка Въчева Йотова /виж отделна статия/ също е възпитаник и преподавател в СА-Свищов.