Проф. Йордан Стоянов Христов

Роден е в гр.Кула. Основно и прогимназиално образование завършва в родния си град, а средно във Видинската гимназия. Активен член на РМС, за което е изключван. Висшето си образование завършва в СУ”Св.Климент Охридски” специалност „славянски филологии” и няколко години учителства. След 1944г. се отдава на научна и политическа дейност. Дълги години е професор и преподавател в АОНСУ в катедра „История на БКП”.