Проф. Йордан Стоянов Христов

Проф. Йордан Стоянов Христов е роден в гр. Кула. Основно и прогимназиално образование завършва в родния си град, а средно във Видинската гимназия. Активен член на РМС, за което е изключван. Висшето си образование завършва в СУ ”Св. Климент Охридски” специалност „Славянски филологии” и няколко години учителства. След 1944 г. се отдава на научна и политическа дейност. Дълги години е професор и преподавател в АОНСУ в катедра „История на БКП”.