Доц. Йордан Евгениев Нягулов

Доц. Йордан Евгениев Нягулов е роден в с. Ново село през 1947 г. Преподавател е в СА Свищов.