Доц. Йордан Евгениев Нягулов

Роден в с.Ново село през 1947г. Преподавател в СА Свищов.