Доц. д-р Йонка Вълчева Йотова

Родена е в с.Дойренци, Ловешко. Съпруга на доц.д-р Йото Доков Йотов/виж отделна статия/. Била е преподавател по финанси и счетоводство в СА-Свищов и ВТУ-Велико Търново.
Автор и съавтор е на десетки публикации, специализирана литература, учебници и учебни помагала. По-известните й авторски издания са: „Банково счетоводство“/1993/, „Счетоводство на банките“/2002/7/, „Счетоводство на застрахавателните и осигурителни предприятия“/2003/, „Счетоводство на застрахователните предприятия“/2006/11/, „Счетоводен анализ“-учебник/2006/7/, „Счетоводство на пенсионните и осигурителни предприятия“/2007/, „Счетоводство на предприятията от публичния сектор“/2010/ и др.