Доц. д-р Йонка Вълчева Йотова

Доц. д-р Йонка Вълчева Йотова е родена в с. Дойренци, Ловешко. Съпруга на доц. д-р Йото Доков Йотов /виж отделна статия/. Била е преподавател по финанси и счетоводство в СА-Свищов и ВТУ-Велико Търново.
Автор и съавтор е на десетки публикации, специализирана литература, учебници и учебни помагала. По-известните й авторски издания са: „Банково счетоводство“ /1993/, „Счетоводство на банките“ /2002/7/, „Счетоводство на застрахавателните и осигурителни предприятия“ /2003/, „Счетоводство на застрахователните предприятия“ /2006/11/, „Счетоводен анализ“-учебник /2006/7/, „Счетоводство на пенсионните и осигурителни предприятия“ /2007/, „Счетоводство на предприятията от публичния сектор“ /2010/ и др.