Чл. кор. о. з. генерал-майор проф. д-р Йовчо Топалов, д. м. н. е роден на 15 юни 1931 г. в гр. Оряхово. Средното си образование завършва в Първа софийска мъжка гимназия, а висше във Висшия медицински институт – София през 1954 г., с пълно отличие от следването. По разпределение лекарската си практика започва като военен лекар в Белоградчишкия полк и оставя трайни спомени сред местното население като лекар и отзивчив и общителен човек. През 1956 г. е преместен като ординатор и началник на кабинета по хирургия в Сливенската армейска  болница, където първи внедрява контрастната диагностика в съдовата хирургия /1959/ и осъществява първата в света флебография на вена тестикуларис. През 1960 г. след спечелен конкурс става асистент в Клиниката по сърдечно-съдова и гръдна хирургия на новоучредения Висш военномедицински институт. През периода 1978-1981 г. е последователно зам. началник и началник на клиниката, а от 1981 г. до 1988 г. е зам. началник и на ВВМИ. Той е и първият началник, със сериозни заслуги  за трансформацията, на приемника на ВММИ – Военномедицинската  академия /1988-1990/. От 1989 г. е член кореспондент на БАН и генерал-майор и член на Президиума на Висшата атестационна комисия.

Специализирал е в Русия, Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Полша и Куба и има защитени специалности по хирургия, военнополева хирургия и съдова хирургия.

Проф. Йовчо Топалов има над 550 научни публикации и съобщения. Работил е по проблемите на тромбозите и емболиите, острите хеморагии, сърдечната, съдовата, белодробната и военнополевата хирургия. Автор е на над 40 оригинални оперативни техники и лечебни процедури. Автор и съавтор е на 24 изобретения и 13 рационализации и е вписан в Златната книга на изобретателите в България /1994/.

Носител е на престижни звания, награди и отличия, сред които – Мъж на България /2002/, Мъж на 2007 от АБИ-САЩ /2007/, почетен председател на Клуб „Военен медик“, Почетен член на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, орден „Св. св. Кирил и Методий“- златен и т.н.

Името и високия лекарски статус на проф. д-р Йовчо Топалов е свързано с Видинския край и с едно знаково събитие. През 1987 г. едно 12 годишно момиче от Видин, с диагноза перикардит, обикаля с родителите си кардиохирургиите в страната, но навсякъде получава отказ от спасителна операция, защото случаят е преценен като безнадежден. След изследванията, които показват, че сърцето на момичето има резерви и рискът е оправдан, е извършена животоспасяващата операция от екипа на проф. Топалов. Днес, благодарение на  неговата решителност и безспорен професионален талант, тази пациентка е лекар и майка на две деца.

Чл. кор. о. з. генерал-майор д-р Йовчо Топалов умира на 11 януари 2021 г. в София.