Ст.н.с. Йовка Димова Самарджиева

Родена в с.Връв. Химик. Съпруга на ген.Самарджиев