Доц. д-р инж. Илиян Христов Илиев е роден на 4 февруари 1978 г. във Видин. Средното си образование завършва в Техникум по механотехника – Видин през 1996 г., а висше в Технически университет – Габрово, специалност „Електротехника и електроенергетика“ през    2001 г. Последователно работи в Кнауф Гипсфазер АД – Видин като електротехник, началник Енергомеханичен отдел в Кула Ринг – Видин, ръководител на група, диспечер в РДС и ръководител на звено в „Елекроразпределение Плевен“ – клон Видин /2001-2007/, ръководител на звено в „Електроразпределение София“ – клон Видин /2007-2008/, ръководител на обособено звено в „ЧЕЗ Разпределение България“ за областите Видин и Монтана /2008-2011/, инженер в клон ЕПАПМ и главен експерт в Дирекция „Регулиране и контрол – Електроенергетика и Топлоенергетика на НЕК-ЕАД /2012-2013/, член на ДКЕВР /2013-2015/ и управител „Маркетинг и продажби“ в Хидроенерджи груп ООД – София /2016-2017/.

Научната и преподавателската си дейност започва през 2014 г., когато записва доктурантура в Технически университет – Габрово. Защитава докторската си дисертация на тема „Изследване, анализ и количествена оценка на реалния принос за влошаване на качеството на електрическата енергия от страна на индустриалните потребители и комунално битовия сектор“ през 2016 г. През 2017 г. става асистент,  по-късно главен асистент, а от 2019 г. е доцент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София. Има и допълнителна квалификация по предприемачество и мениджмънт.

Илиян Илиев е автор, водещ автор и съавтор на над 20 публикации в България и Словакия.

Участвал е в национални и международни форуми и конференции, както и в реализиране на проекти с практико-приложен характер.

През 2008 г. Илиян Илиев участва в екипа, изграждащ паметника на „Опълченците от Видинския край“ и прави като лично дарение проекта за ел.захранването и осветяванено му.