Гл.ас. Иглика Цекова Вельова

Д-р Иглика Цекова Вельова е родена през 1945 г. в с. Тошевци. През 1963 г. завършва Френската езикова гимназия във Варна. Работила е в Министерството на външните работи.