Гл.ас. Иглика Цекова Вельова

Родена и през 1945 г. в с. Тошевци. През 1963 г. завършва Френската езикова гимназия във Варна. Работила е в Министерството на външните работи. Преподавател по международни икономически отношения.