Гл.ас. Иглика Цекова Вельова

Родена и през 1945г. в гр.Грамада. През 1963г. завършва Френската езикова гимназия във Варна. Преподавател по международни икономически отношения.