Проф. д-р Иван Трифонов Горанов

Проф. д-р Иван Трифонов Горанов е роден на 19 юни 1915 г. в с.Черно поле. През 1942 г. завършва медицина в София. Започва работа като участъков лекар в с. Гулянци, Плевенска област през 1943 г. През 1944-1945 г. участва като дружинен лекар във втората фаза на Втората световна война, а след края й е лекар в с. Брусарци, Монтанска област. През 1952 г. поема ръководството на Катедрата по патология при института за специализация и усъвършенстване на лекарите и става доцент. През 1973 г. става професор и е назначен за ръководител на Обединената катедра по патологична анатомия във Висшия медицински институт, като едновременно завежда и Секцията по клетъчна имунология при БАН.
Основни направления в научната му дейност са: проблемите на автоимунизацията като физиологичен и патологичен процес и имунната регулация на биологичните процеси.
През 1974 г. му е присъден приза „почетен изобретател“, а през 1976 г. е удостоен със званието „Заслужил деятел на науката“.
Член е на много национални и международни научни дружества и академии.