Проф. д-р Иван Павлов Тодоров /Читашки/ е роден през 1913 г. в с. Макреш. Партизанин от отряд „Георги Бенковски“ с нелегалното име Марин. Бил е лекар в Белодробната клиника – София.