Проф. д-р Иван Павлов Коцев

Проф. д-р Иван Павлов Коцев е роден през 1935 г. в с. Макреш. Преподавател по история на икономическите науки.

През 1996 г. съвместно с Мариана Михайлова издават двутомния труд „Икономическото послание през вековете“