Проф.д-р Иван Павлов Коцев

Роден е през 1935г. в с.Макреш. Преподавател по история на икономическите науки.