Проф. д-р народен архитект Иван Никифоров е роден на 14 август 1934 г. в с. Марян, Великотърновско. Висшето си образование завършва в Държавната политехника – София. Автор е на проектите за градоустройствените планове за централните градски части на Пазарджик, Лом, Силистра, Своге, Тетевен, Велико Търново /2018/, Варна /2019/ и други градове в страната. Бил е главен архитект на Варна и професор във Висшия институт по архитектура и строителство, Университета за архитектура, строителство и геодезия – София и Варненския архитектурен факултет. Наричат го учителя и бащата на архитектите в България.

Автор е на десетки публикации и доклади пред научни форуми по архитектура и устройство на територията. Издал е фундаментални трудове, сред които с огромен интерес се ползват „Улици и площади“ /1995/, „История на градоустройството“ /2008/ и „Градоустройството в България през ХХ и ХХI век в контекста на европейското“ /2016/.

Името на проф. Иван Никифоров се свързва със спечеления от него и екипа му през 1980 г. проект за изграждане на градския площад и централната градска част на Видин, които са завършени през 1983 г. В оценките на архитекти и специалисти има следните пасажи за достойнствата на реализирания проект – „…съществуващата настилка е изцяло построена от естествени камъни с различен цвят и състав и е уникална…Създадената от него настилка  е разработена в екип от видински и други архитекти и строителни специалисти… Тя е съобразена с типичната видинска архитектура около нея, климата на региона и с околната среда. Цветовото разнообразие и издребнеността на детайла създават една настилка във вида на шевица, характерна за нашия български етнос и типична за региона. Около нея със същите материали са създадени зелени площи, цветарници, фонтани и други елементи от градския дизайн. Настилката е съобразена и със сградите около нея и мащабът им. Членението ѝ е свързано с членението на сградите – колоните им, входовете и другите им структурни части. Получено е едно единство, един синхрон, един контекст между ново и старо. Точно това ѝ придава уникален вид и характер за точно определено място…

Въпреки усилията на видинските архитекти и гражданството беше прието решения и предприети действия по време на кметските мандати на Герго Гергов и Огнян Ценков и през 2016 г. започна вандалско унищожаване на мраморно-каменния видински площад и подмяна на настилката с китайски искуствени керамични плочки, които нямат нито трайността, нито архитектурните и естетическите предимства на предишното строително решение. На 29 март 2016 г. лично проф. арх. Иван Никифоров, придружаван от председателя и зам.председателя на Камарата на архитектите в България посетиха Видин и организираха среща с гражданството, с намерение да вразумят администрацията на общината, но техния апел и техните аргументи не бяха чути и съществуващия площад, който беше само на 33 години, а можеше да служи на видинчани още няколко десетилетия, беше разрушен и бяха вложени близо 15 милиона лева, в нещо, което видимо е с краткотраен живот и нарушава архитектурния облик на града.

Негова дъщеря е прима балерината на Софийската опера Диляна Никифорова.