Д-р Иван Недялков Бръмбъров

Роден е през 1926г.в гр.Кула и завършва средното си образование в Кулската гимназия. Баща му е собственик на книжарницата в града и един от стожерите на развитието на духовността и читалищното дело.
Д-р Иван Бръмбаров е специалист по география на туризма.
Защитава докторска дисертация по проблемите и устрояването на рекрационните ресурси и развитие на отдиха и туризма в Родопите.
Дългогодишен преподавател във ВУЗ по география на туризма.
Автор е на редица изследвания и публикации – „Родопите – курортно туристически потенциал”(1980г.), „Родопите-курортно туристическа територия”(1982г.), „Курортен комплекс Минерални бани, Хасково”(1984г.), „Справочник гида”(1986г.), „Зони за отдих”(1990г.), „Краткотрайния отдих”(1994г.), „Родопи – рекрационна територия” (1991г.) и др.