Д-р Иван Недялков Бръмбъров

Д-р Иван Недялков Бръмбаров е роден през 1926 г. в гр. Кула и завършва средното си образование в Кулската гимназия. Баща му е собственик на книжарницата в града и е един от стожерите на развитието на духовността и читалищното дело.
Д-р Иван Бръмбаров е специалист по география на туризма.
Защитава докторска дисертация по проблемите и устрояването на рекреационните ресурси и развитие на отдиха и туризма в Родопите.
Дългогодишен преподавател във ВУЗ по география на туризма.
Автор е на редица изследвания и публикации – „Родопите – курортно туристически потенциал” (1980г.), „Родопите-курортно туристическа територия” (1982г.), „Курортен комплекс Минерални бани, Хасково” (1984г.), „Справочник гида” (1986г.), „Зони за отдих” (1990г.), „Краткотрайния отдих” (1994г.), „Родопи – рекреационна територия” (1991г.) и др.