Доц.ст.н.с.IIст.д-р Иван Каменов Велков

Доц. д-р Иван Каменов Велков е роден в Белоградчик, но родовият му корен по бащина линия е от с. Скомля. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. Лекар, офталмолог. Преподавател е в МУ-София, катера „Очни болести“ и работи в УМБАЛ-Александровска. Известен и авторитетен хирург на катаракта.