Проф. инж. Иван Горанов

Роден е в с.Тополовец, Кулска община. Учи в Кулската гимназия и завършва машиностроене в Чехия.