Ст.н.с. II ст. инж. Иван Горанов Петров /1925-2019/

Ст.н.с.  II ст. инж. Иван Горанов Петров  е роден през 1925 г. в с.Тополовец, Кулска община. Като ученик  в Кулската гимназия е задържан за участие в съпротивата и осъден на 5 години затвор. Прекарва три от тях във Варненския  и е преместен в Плевенския затвор, където на 9 септември 1944 г. е освободен. Завръща се в родния край и започва работа  в Машино-тракторната станция в Кула. Завършва по задочен път средното си образование във Видинската гимназия и заминава за Чехия, където  следва машинно инженерство, но прекъсва обучението си, завръща се в България и се дипломира в Русенския институт със специалност „Механизация на селското стопанство“. Най-продължително е работил в Комитета по планиране към Министерския съвет, където придобива научното звание старши научен сътрудник II степен.

Умира през 2019 г. в София.