Ст.н.с. д-р Иван Георгиев Иванов е роден през 1949 г. в с. Раковица. Средното си образование завършва във Втора средна политехническа гимназия – Видин през 1967 г. Същата година е приет за студент  във Висшия ветеринарномедицински институт – София. Завършва института през 1972 г. и след отбиване на военната си служба през 1975 г. постъпв на работа в Института по обща и сравнителна патология на Българската академия на науките като специалист – вереринарен лекар. През 1976 г. е избран за научен сътрудник, а през 1989 г. защитава докторската си дисертация в областта на онковирусологията. От 1992 г. е старши научен сътрудник. Специализирал е в Москва, Прага и Братислава.

Д-р Иван Иванов е бил дългогодишен ръководител на секция „Онковирусология“, а от 2010 г. е зам. директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН.

Автор и съавтор е на множество научни публикации. Има един защитен патент и 7 изобретения, както и различни внедрявания и научни разработки с практическа стойност в областта на здравеопазването. Бил е ръководител на научноизследователски екип, разраотил нови ваксини срещу болести при птиците, причиняващи сериозни загуби в промишленото птицевъдство.