Ст.н.с.IIст. ктн инж. Иван Върбанов Иванов

Роден е на 13 юни 1936г. в с.Якимово, област Монтана. Средното си образование завършва в Михайловградската гимназия през 1954г., а висше във ВМЕИ“В.И.Ленин“-София през 1960г., специалнист „Хидравлични машини“. Същата година започва работа в ЕКЗ „6 септември“-София, но след няколко месеца по разпределение е назначен като старши конструктор в МЗ“Г.Димитров“-Видин. През 1962г. става началник на конструкторското бюро на завода, а от 1963г. е главен конструктор на Бюрото за техническо развитие. През 1971г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Изследване, създаване и внедряване на диагонални тръбни помпи с регулируеми параметри и специфична честота на въртене hs=330“. След 1972г. е последователно зам.началник и началник на БТР, директор по усвояване на БРВ и зам.директор по научната и развойна дейност на НИИ по помпи. През 1988г. става директор на Технологичния институт по помпи-Видин.
Инж.Иван Върбанов има десетки публикации и научни доклади на различни форуми. Автор е на книгите „Тенденции и новости в помпостроенето“/1986/ и „Католог на помпи за хидромелиоративното строителство“/1987/, а със съавторство участва в книгите „Комплексен показател за качество и ефективност на турбопомпите“/1975/ и „Справочник по турбопомпи“/1985/.
Има награди и отличия за научни и производствени достижения и изобретения, както и „Орден на труда“ бронзов/1976/.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1105.