Ст.н.с. IIст. ктн инж. Иван Върбанов Иванов

Ст.н.с. II ст. ктн инж. Иван Върбанов Иванов е роден на 13 юни 1936 г. в с. Якимово, област Монтана. Средното си образование завършва в Михайловградската гимназия през 1954 г., а висше във ВМЕИ “В.И. Ленин“- София през 1960 г., специалност „Хидравлични машини и съоръжения“. Същата година започва работа в Електрокарния завод /ЕКЗ/ „6 септември“- София, но след няколко месеца по разпределение е назначен като старши конструктор в Държавния машиностроителен завод /ДМЗ/ “Георги Димитров“- Видин. През 1962 г. става началник на конструкторското бюро на завода, а от 1963 г. е главен конструктор на Бюрото за техническо развитие. През 1971 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Изследване, създаване и внедряване на диагонални тръбни помпи с регулируеми параметри и специфична честота на въртене hs=330“. След 1972 г. е последователно зам.началник и началник на Базата за техническо развитие /БТР/, директор по усвояване на Базата за развитие и внедряване и зам.директор по научната и развойна дейност на Научно-изследователския институт по помпи. През 1988 г. става директор на Технологичния институт по помпи – Видин.
Инж. Иван Върбанов има десетки публикации и научни доклади на различни форуми. Автор е на книгите „Тенденции и новости в помпостроенето“ /1986/ и „Каталог на помпи за хидромелиоративното строителство“ /1987/, а в съавторство участва в книгите „Комплексен показател за качество и ефективност на турбопомпите“ /1975/ и „Справочник по турбопомпи“ /1985/.
Има награди и отличия за научни и производствени достижения и изобретения, както и „Орден на труда“ бронзов /1976/.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1105.