Д-р инж. Иван Александров Куклин /1937-1987/

Д-р инж. Иван Александров Куклин е роден на 16 ноември 1937 г. в с. Стакевци. Баща му също има инженерно образование и е дългогодишен и уважаван учител в местното училище. През 1955 г. Иван Куклин завършва Белоградчишката гимназия с пълно отличие и златен медал. Висшето си образование завършва във Висшия институт за механизация на селското стопанство „Ангел Кънчев“- Русе. /1961/
През 1976 г. защитава дисертацията си и става доктор на науките.
Работил е като директор на Ремонтния завод в Химически комбинат – Видин и на Ремонтния завод в Кремиковци, директор на дирекция в Министерството на енергийно-суровинните ресурси и генерален директор на Завода за помпи “Георги Димитров“ – Видин.
Носител е на много награди и на най-високите държавни отличия „Народен орден на труда“ златен /1970/ и „Червено знаме на труда“ /1987/.
Умира на 15 септември 1987 г.