Проф. д-р Иван Александров Билярски, дин е роден на 1 юли 1959 г. в гр. Шумен. Но родовият му корен е от Видинския край. Негов баща е доц. д-р Александър Иванов Билярски /виж отделна статия/, а дядо му Иван Ставрев Билярски е уважаван учител, служител и общественик в Белоградчишкия край и във Видин. Самият проф. Иван Билярски заявява в своя публикация във в. „Сега“ от 11-17.02.2022 г. – „Аз твърдя, че съм от Видин. Живеехме в половин апартамент с изглед към Дунава и от реката ни делеше само градската градина. Красота…“ Семейството му се изселва в София през 1968 г., когато баща му спечелва конкурс за асистент в СУ. Той завършва средното си образование в София през 1977 г., а висше в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 1984 г. През периода 1983 -1985 г. завършва и курс по история и теория на културата в едноименния център на университета. От 1984 г. до 1985 г. е стажант-съдия в Софийски градски съд. В годините 1986-89 г. е докторант в Института по история на БАН, защитавайки и дисертацията си на тема „Почетни титли и административни служби по време на второто българско царство“ /1989/. Същата година е назначен за научен сътрудник в  института, където през 2001 г. му е присъдена научната степен Старши научен сътрудник II степен. От 2000 г. е доцент по „История на българската държава и правото“ в Юридическия факултет на Варненския свободен университет /ВСУ/ „Черноризец Храбър“, през 2009 г. защитава докторската си дисертация на тема „Правната лексика в българското средновековно пространство“. От 2011 г. е професор в Института за исторически изследвания към БАН, а от 2014 г. е професор в ЮФ на ВСУ. Чете лекции и в чужбина.

Специализирал е във Франция, Италия, Гърция, Швейцария, Шотландия, Германия, Румъния и САЩ.

Научните интереси на проф. Иван Билярски са в областите на политическата идеология, история на правото, история на държавните институции, история на политическите и социални доктрини, богословско-политическите идеи, издирването, публикуването и тълкуването на изворови текстове, работата с ръкописи и т.н. Той е работил в най-авторитетните и богати хранилища на средновековни ръкописи и трудове – Ватикана, Йерусалим, Света гора, Румъния, САЩ и др.

Участвал е в научни форуми в България, Италия, Франция, Турция, Малта, Гърция, Португалия, Германия, Египет, Румъния, САЩ, Грузия.

Автор е на 16 книги и на над 200 студии, статии и публикации на седем ецика в над 10 страни. По-значимите му трудове на български език са: „Византийските василевси“ /1997/, „Институциите на средновековна България. Второ българско царство /XII-XIV век“ /1998/, „Покровители на царството. Св. Петър и св. Параскева“ /2005/, „Фискалната система на средновековна България“ /2010/, „Публично-и каноничноправна лексика в Българското средновековно пространство“ /2011/, „Сказание за Исайа пророка и формиране на политическата идеология на ранносредновековна България“ /2011/, „Палеологовият Синодик в славянски превод“ /2013/, „Срещи“ /2016/ и др.

Проф. Иван Билярски членува в няколко международни и български асоциации и научни сдружения и в редакционните колегии на 6 научни издания в чужбина.