Проф. Здравко Петров Георгиев

Роден е в с.Бела Рада. Преподавател и бивш ректор на СА“Димитър Ценов“- Свищов.