Доц.д-р инж. Звездо Костов Христов

Роден е през 1934г. в Белоградчик в уважавано учителско семейство. Брат е на гл.ас.Христо Костов Христов. През 1952г. завършва Белоградчишката гимназия. От 1959г. до 1995г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в Транспортния факултет на Русенския университет. Бил е и декан на факултета.
Научната му и преподавателска дейност е в сферата на производствената експлоатация и диагностика на автомобилите и тракторите. Има четири изобретения за диагностика и научни изследвания на транспортни средства и е създател на четири уреда за диагностични анализи/1985/.
След пенсионирането си преподава в Техническия колеж – Ямбол и във ВВВУ – Долна Митрополия.