Доц. д-р инж. Звездо Костов Христов /1934-2017/

Доц. д-р инж. Звездо Костов Христов е роден на 15 октомври 1934 г. в гр. Белоградчик в уважавано  семейство – баща юрист и майка учителка. Брат е на гл.ас. Христо Костов Христов /виж отделна статия/. През 1952 г. Звездо Христов завършва Белоградчишката гимназия. От 1959 г. до 1995 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в Транспортния факултет на Русенския университет. Бил е и декан на факултета.
Научната му и преподавателска дейност е в сферата на производствената експлоатация и диагностика на автомобилите и тракторите. Има четири изобретения за диагностика и научни изследвания на транспортните средства и е създател на четири уреда за диагностични анализи /1985/.
След пенсионирането си преподава в Техническия колеж – Ямбол и във ВВВУ – Долна Митрополия.

През 2012 г. той и съпругата му подаряват на Белоградчик слънчев часовник, който краси централния площад на града.

Доц. Звездо Костов умира на 24 октомври 2017 г. в гр. Русе.

През 2018 г. неговата съпруга Димка и синът му Борис издават писаната в продължение на много години негова документално-историческа книга „Белоградчишката астрономическа обсерватория“, издателство на Русенския технически университет.