Доц. кфмн Емил Каменов Бончев /1935-2005/

Доц. кфмн Емил Каменов Бончев е роден на 15 юни 1935 г. в с. Медовница. Завършва СУ “Св.Климент Охридски“, специалност математика. Защитава дисертация /к.ф.м.н/ на тема „Методи за решаване на уравнения от елиптичен тип в нееднородни среди и приложения“/Киев,1972г./. Избран е за доцент по математика във ВМЕИ-София, ИПМИ /1976/. От 1987 г. до 1993 г. е директор на ИПМИ.
Основни теми на научната и праподавателската му дейност са – математика, числени методи и програмиране.
Автор е на следните учебни издания: „Избрани въпроси по числени методи“ /1980/, „Учубник по числени методи“ /1984/, „Методическо ръководство за семинарни упражнения по числени методи“ /1984/„Числени методи /1984/, „Математичен анализ“,ч.I /1993/ и др.
Член е на СВО и на Комисията за физико-математически науки при ВАК.
Умира на 4 ноември 2005 г. в София.