Доц.кфмн Емил Каменов Бончев

/1935-2005/
Роден е на 15 юни 1935г. в с.Медовница. Завършва СУ“Св.Климент Охридски“, специалност математика. Защитава дисертация/к.ф.м.н/ на тема „Методи за решаване на уравнения от елиптичен тип в нееднородни среди и приложения“/Киев,1972г./. Избран е за доцент по математика във ВМЕИ-София, ИПМИ/1976/. От 1987г. до 1993г. е директор на ИПМИ.
Основни на научната и праподавателската му дейност са – математика, числени методи и програмиране.
Автор е на следните учебни издания: „Числени методи/1984/, „Математичен анализ“,ч.I/1993/ и др.
Член е на СВО и на Комисията за физико-математически науки при ВАК.
Умира на 4 ноември 2005г. в София.