Проф.д-р Емил Дончев Михайлов

Роден е в с.Долни Лом. Преподавател по финанси, парично обръщение, кредит и застраховка в СА“Д.А.Цанов“-Свищов.
Бил е общински съветник в община Свищов и председател на временната комисия за оптимизиране на училищната мрежа в общината.
Член на Научния факултативен съвет на факултет „Финанси“ на академията. Председател на Съвета на директорите на „Петър Караминчев“АД-Русе.
Избран е за професор през 2015г.
Автор е на десетки публикации, учебници и учебни помагала, сред които „Практически банков мениджмънт“, „Банково дело“ и др.