Проф. д-р Емил Дончев Михайлов

Проф. д-р Емил Дончев Михайлов е роден на 16 септември 1950 г. в с. Горни Лом. Средното си образование завършва в Ломската гимназия, а висше във Висшия финансово-стопански институт „Димитър Ценов“- Свищов, специалност „Финанси“ през 1975 г. Още през следващата година е зачислен като аспирант в института. През 1979 г. защитава докторската си дисертация на тема „Кредитът и икономическият растеж“ и спечелва конкурс за асистент в катедра „Финанси и кредит“ на Финансовия факултет. Последователно е назначаван за старши и главен асистент. През 1988 г. след конкурс става доцент. През 1997 г. е назначен за директор на Колежа към академията. От 2015 г. е професор.

Проф. Емил Михайлов е преподавател по финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. След 1989 г. в продължение на два пълни мандата е ръководител на катедра „Финанси и кредит“ на СА – Свищов
Бил е общински съветник в община Свищов, председател на временната комисия за оптимизиране на училищната мрежа в общината и член на ПК „Местно самоуправление, евроинтеграция, нормативна уредба и регионална политика“ и ПК „Икономическо развитие, финанси и бюджет“
Бил е член на Научния факултативен съвет на факултет „Финанси“ на академията. Председател на Съвета на директорите на „Петър Караминчев“ АД-Русе.
Автор е на десетки публикации, учебници и учебни помагала, сред които са книгите „Практически банков мениджмънт“, „Банково дело“ и др.