Доц. д-р инж. Емилиян Боянов Беков е роден на 26 септември 1957 г. в гр. Кула. Висшето си образование завършва в Технически университет – Варна, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ през 1982 г. През 1989 г. спечелва конкурс за асистент в катедра „Електронна техника и микроелектроника“ на ТУ-Варна и последователно е старши асистент и главен асистент, а през 2013 г. печели конкурса за доцент. От 2018 г. е ръководител на катедрата.

Емилиян Беков преподава дисциплините: „Сензорна техника“, „Медицинска електронна апаратура“, „Токозахранващи устройства“, „Преобразователни устройства“, „СЕА и СЕ маркиране“, „Експлоатация на системи за нови енергийни източници“, „Електроника и МПС“, „Ренгенова техника и други техники за образна диагностика“ и др.

Автор е на над 60 публикации на български и английски език в наши и чужди издания, както и на доклади и научни съобщения. Публикувал е студията си „Пиезополимерни PVDF сензори“ /2012/. В съавторство издава учебника „Медицинска електроника“- 1 част /2012/, както и  „Ръководство за лабораторни упражнения по „Микропроцесорна схемотехника“ /2011/. Има над 50 докторанти и е ръководител и участник в няколко научно-изследователски разработки, включително международни.