Гл.ас. Елко Стоянов Цеков

Роден е през 1956 г. в гр. Видин. Произхожда от учителско семейство. Средното си образование завършва в първия випуск на Гимназия с преподаване на чужди езици “Лиляна Димитрова”. През 1982 г. завършва и висшето си образование в Московския държавен институт по международни отношения, специалност „Международни икономически отношения“.
Автор е на множество статии и разработки с икономически и политически анализи.
Владее руски, английски, арабски и френски език.