Гл.ас. Елко Стоянов Цеков

Гл. ас. Елко Стоянов Цеков е роден на 1 април 1956 г. в гр. Видин. Произхожда от учителско семейство. Средното си образование завършва в първия випуск на Гимназия с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“ през 1975 г. През 1982 г. завършва и висшето си образование в Московския държавен институт по международни отношения, специалност „Международни икономически отношения“. Работил е в различни държавни учреждения и като бизнесконсултант на фирми с международно участие или дейност. Бил е временно управляващ посолството на република България в Алжир.
Автор е на множество статии и разработки с икономически и политически анализи в специализирани и масови издания.
Владее руски, английски, арабски и френски език.