Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дмн

Проф. д-р Елена Младенова Шипковенса е родена на 19 януари 1944 г. в с. Смоляновци, Монтанска област, но семейството ѝ се премества  в гр. Белоградчик. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия, а висше медицина през 1968 г. във ВМИ-София и започва работа като микробиолог в ХЕИ – Видин. От 1971 г. до 1990 г. е научен сътрудник в Научния институт по социална хигиена и обществено здравеопазване. През 1981 г. защитава докторската си дисертация. От 1990 г. до 2000 г. е доцент в Клиниката по препедевтика и вътрешни болести на Медицинския университет – София. Следващата година е назначена за доцент и във Факултет „Сестринско дело“ на университета. През 2002 г. е избрана за ръководител на катедра „Превантивна медицина“ към Факултет „Обществено здраве“ на МУ, а от 2004 г. е зам.декан на факултета. От 2005 г. е професор.
Специализирала е в областта на Епидемиологията и Биостатистиката, промоция на здравето, обща медицина, експериментален и изследователски научен дизайн и Обществено здравеопазване в Кембридж, Единбург, Маастрихт и Москва.
Проф.Елена Шипковенска е автор и съавтор на над 200 статии, доклади и научни съобщения. Издала е 3 монографии и 6 учебника, от които 2 в чужбина.
Носител е на Златна статуетка „Панацея“ за 2005 г. и на Почетния знак на БЛС за 2007 г.