Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дмн

Родена е в гр.Белоградчик. Завършва медицина през 1968г. във ВМИ-София и започва работа като микробиолог в ХЕИ – Видин. От 1971г. до 1990г. е научен сътрудник в Научния институт по социална хигиена и обществено здравеопазване. През 1981г. защитава докторската си дисертация. От 1990г. до 2000г. е доцент в Клиниката по препедевтика и вътрешни болести на Медицинския университет – София. Следващата година е назначена за доцент и във Факултет „Сестринско дело“ на университета. През 2002г. е избрана за ръководител на катедра „Превантивна медицина“ към Факултет „Обществено здраве“ на МУ, а от 2004г. е зам.декан на факултета. От 2005г. е професор.
Специализирала е в областта на Епидемиологията и Биостатистиката, промоция на здравето, обща медицина, експериментален и изследователски научен дизайн и Обществено здравеопазване в Кембридж, Единбург, Маастрихт и Москва.
Проф.Шипковенска е автор и съавтор на над 200 статии, доклади и научни съобщения. Издала е 3 монографии и 6 учебника, от които 2 в чужбина.
Носител е на Златна статуетка „Панацея“ за 2005г. и на Почетния знак на БЛС за 2007г.