Ст.н.с. Елена Йорданова Димитрова

Родена е на 20 април 1923 г. в Пазарджик. Завършва Видинската гимназия през 1940 г. и славянска филология в СУ“Св.Климент Охридски“. От 1974 г. е старши научен сътрудник в Института за литература при БАН.
Изследванията й са свързани с творчеството на Хр.Смирненски, Н.Вапцаров, Ст.Л.Костов, Н.Лилиев и др.
Има десетки отпечатани студии и публикации. По-значими сред тях са: „Някои сатирични и хумористични похвати във фейлетоните на А.Константинов“, „Стихът на Лилиев“, „Хуманизмът на Вапцаров“ и др.