Ст.н.с. Елена Йорданова Димитрова

Ст.н.с. Елена Йорданова Димитрова е родена на 20 април 1923 г. в Пазарджик. Завършва Видинската гимназия през 1940 г. и славянска филология в СУ “Св. Климент Охридски“. От 1974 г. е старши научен сътрудник в Института за литература при БАН.
Изследванията й са свързани с творчеството на Хр. Смирненски, Н.Й. Вапцаров, Ст.Л. Костов, Н. Лилиев и др.
Има десетки отпечатани студии и публикации. По-значими сред тях са: „Някои сатирични и хумористични похвати във фейлетоните на А. Константинов“, „Стихът на Лилиев“, „Хуманизмът на Вапцаров“ и др.