Д-р Елена Иванова Борисова е родена на 13 март 1987 г. в гр. Видин, но родовият ѝ корен е от с. Кутово, където през 2005 г. завършва и средното си образование в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“. Висшето си образование завършва в Нов български университет, специалност „Българска филология“ през 2013 г., а през следващата 2014 г. става редовен докторант по Нова и съвременна българска литература в Института по литература при БАН. През 2017 г. защитава докторската си дисертация на тема „Метафизични аспекти на познанието и фантастично изображение в съвременната българска проза“. Работи като щатен литературен сътрудник в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН.

Научните ѝ интереси и публикации са в областта на научно-фантастичната българска и съвременна българска литература.

Елена Борисова е автор на книгата „Фантастика и познание. Без/граничност на познанието в българската фантастична проза“ /2019/ и съавтор на книгите „Фантастика и бъдеще“ /2021/ и „Познание и трансхуманитарна р/еволюция“ /2021/.