Проф. д-р Елена Димитрова Александрова, дмн

Проф. д-р Елена Димитрова Александрова, дмн е родена през 1970 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше във Висшия медицински институт – София през 1993 г. От 1995 г. до 2001 г. е ординатор в трета коремна хирургия на Института по спешна медицинска помощ „Н.И. Пирогов“. През периода 1996-2001 г. е научен сътрудник в Хирургична клиника на Националния онкологичен център – София. През 1995 г. придобива специалност по обща хирургия, а през 1998 г. по онкология. От 2001 г. до момента е лекар и завеждащ Мамологично отделение към Торакална клиника на СБАЛ по онкология- София и консултант в САГБАЛ – Шейново, включително с оперативна дейност. През 2002 г. придобива научно-образователната степен „доктор“, през 2004 г. е удостоена с научното звание „доцент“, а през 2014 г. придобива научната степет „доктор на медицинските науки“. От 2015 г. е професор.
Специализира в „Пирогов“ през 1994-96 г., в САЩ през 1996 г., в курс по рак на млечната жлеза в ESMO-София, през 2007 г. и в Милано, Италия през 2010 г. и 2011 г.
Научните й интереси са в областите – органосъхраняващо лечение при ранния карцином на млечната жлеза, реконструктивни операции при рак на млечната жлеза, нови техники за интраоперативно стадиране и лечение на регионалните лимфни възли.
Проф. д-р Елена Александрова има над 30 публикации в наши ичужди научни издания. Автор е на монографиите „Органосъхраняващи операции при рак на млечната жлеза“ и „Променящото се лице на мастектомията“ /2015/ и съавтор на още 2 монографии. Има и над 40 участия в научни конгреси и конференции в страната и чужбина. Била е ръководител и на съвместно проучване на Националния онкологичен център и Националния център по хематология и кръвопреливане на тема „Клинично значение на микрометастазите в костния мозък на болни с начален рак на млечната жлеза“ /1999г./
Председател е на Асоциацията по рак на млечната жлеза „Царица Маргарита“, учредена през 2001 г. и член на Българския лекарски съюз, Българската национална асоциация по онкология, Българското хирургично дружество, Sociate international of Senologi и Bolkan Union of Onkologi, Българско дружество по медицинска онкология /БАМО/, Асоциацията на жените лекари в България, ESMO и др.

През 2017 г. оглавява инициативния комитет „Героите на Видин“ с цел създаване на алея на славата в района на паметника „Скърбящият воин“

Владее и ползва в научната и публицистичана си дейност английски, руски и илиански език.