Д-р Евгени Иванов

Роден е на 13 октомври 1984г. във Видин. Средното си образование завършва през 2003г. в Природо-математическата гимназия в родния си град. През 2007г. завършва бакалавърското си обучение във Филосоския факултет на СУ специалност „политология“, а през 2009г. получава образователно-квалификационна степен „магистър“ отново във ФФ на СУ по специалността „публична администрация. От 2010г. записва задочно доктурантура по специалността „политология“ на СУ.
През периода 2006 – 2007г. е бил стажант в Министерството на външните работи и Народното събрание.
Владее английски, румънски и руски езици.