Д-р Евгени Иванов

Д-р  Евгени Иванов е роден на 13 октомври 1984 г. във Видин. Средното си образование завършва през 2003 г. в Природо-математическата гимназия в родния си град. През 2007 г. завършва бакалавърското си обучение във Философския факултет на СУ специалност „Политология“, а през 2009 г. получава образователно-квалификационна степен „магистър“ отново във ФФ на СУ по специалността „Публична администрация. От 2010 г. записва задочно доктурантура по специалността „Политология“ на СУ.
През периода 2006 – 2007 г. е бил стажант в Министерството на външните работи, от 2009 г. до 2010 г. в Народното събрание, а от 2014 г. е старши експерт в МВнР.
Владее английски, румънски и руски езици.