Роден е на 7 май 1967 г. в гр. Кула, но родовият му корен по майчина линия и от с. Въртоп. Средното си образование завършва в Кулската гимназия през 1985 г. През периода 1987-1993 г. завършва висшето си образование в Медицинска академия – София. През 1994 г. е назначен за лекар-интернист в Клиниката по коремна хирургия на ВМА-София. От 1995 г. до 1997 г. е началник “Медицинска служба” на военното поделение в Горна баня, а от 1997 г. до 1999 г. специализира хирургия във ВМА. От 2000 г. до 2009 г. е лекар ординатор в ВМА, а от 2009 г. е началник на отделение в Клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия – ВМА. През 2004 г. завършва магистратура “Финанси в здравеопазването” на ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. През 2014 г. защитава докторската си дисертация на тема “Лапароскопски колоректални резекции при малигнени и бенигнени заболявания на дебелото черво и ректума”. Има специализации в Австрия, Германия и Франция. Има и военно звание полковник от БА.

Преподавателската му дейност започва през 2004 г. в катедра “Хирургия” на ВМА в курсове по лапароскопска хирургия за лекари и медицински сестри. От 2012 г. е включен в състава на изпитни комисии и като преподавател за обучение на лекари за извършване на високоспециализирани дейности в хирургията на СУ “Св. Климент Охридски”. През 2015 г. печели конкурс за доцент във ВМА.

Доц. д-р Пламен Георгиев Иванов е автор на над 80 публикации в специализирани издания. Има 4 монографии – “Тромбоемболични усложнения”, “Лапароскопска хирургия”, “Еднодневна хирургия” и “Трансанална ендоскопска микрохирургия”. Съавтор е на учебника “Травма и военна хирургия” и многотомните издания “Ръководство по хирургия и атлас” и “Оперативна хирургия”.

Има участие в редица конгреси, конференции и научни форуми.

Член е на – Секцията по миниинвазивна хирургия към НХД, Българската асоциация на гастроентеролозите, хирурзи и онколози, Европейската асоциация по транслуменна хирургия, Европейската асоциация по ендоскопска хирургия и др.

Награден е с НАТО медал за участие в операция в Афганистан, а през 2014 г. получава плакет на Министерството на здравеопазването.