Полк. доц. д-р Пламен Георгиев Иванов, дм е роден на 7 май 1967 г. в гр. Кула, но родовият му корен по майчина линия е от с. Въртоп. Средното си образование завършва в Кулската гимназия през 1985 г. През периода 1987-1993 г. завършва висшето си образование в Медицинска академия – София и веднага започва специализация във ВМА по „Хирургия“ при доц. Иван Донков и по „Лапароскопска хирургия“ при доц. Красимир Василев.  През 1994 г. е назначен за лекар-интернист в Клиниката по коремна хирургия на ВМА-София. От 1995 г. до 1997 г. е началник „Медицинска служба“ на военното поделение в Горна баня, а от 1997 г.  до 1999 г. отново специализира хирургия във ВМА. През 2000 г. е на курс по новости  в колопроктологията и възстановяване при ингвинална херния в  Jagiellonian University, Краков, Полша. От 2000 г. до 2007 г. е лекар ординатор в ВМА.  В същия период през 2004 г.  завършва магистратурата си по „Финанси в здравеопазването“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, а през 2005 г. овладява миниинвазивните техники  в колоректалната хирургия в Danube Hospital, Виена. От 2007 г. е началник на отделение в Клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия – ВМА  и преминава курс по миниинвазивна хирургия и хирургия на естествените отвори  в IRSAD University of Strasbourg, Франция. През 2014 г. защитава докторската си дисертация на тема „Лапароскопски колоректални резекции при малигнени и бенигнени заболявания на дебелото черво и ректума“. От 2017 г. е началник на клиниката. Има и военно звание полковник от БА.

Сред водещите специалисти е в областта на миниинвазивната хирургия и лапароскопската хирургия: холецистектомия, операции на дебелото черво и ректума, на стомаха, кисти на парехимни органи, частична чернодробна резекция и др.

Преподавателската му дейност започва през 2004 г. в катедра „Хирургия“ на ВМА в курсове по лапароскопска хирургия за лекари и медицински сестри. От 2012 г. е включен в състава на изпитни комисии и като преподавател за обучение на лекари за извършване на високоспециализирани дейности в хирургията на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2015 г. печели конкурс за доцент във ВМА.

Доц. д-р Пламен Георгиев Иванов е автор на над 150 публикации в специализирани издания и е цитиран повече от 130 пъти в чужди публикации. Има 4 монографии – „Тромбоемболични усложнения“, „Лапароскопска хирургия“, „Еднодневна хирургия“ и „Трансанална ендоскопска микрохирургия“. Съавтор е на учебника „Травма и военна хирургия“ и многотомните издания „Ръководство по хирургия и атлас“ и „Оперативна хирургия“.

Има участие в редица конгреси, конференции и научни форуми.

Член е на – Българския лекарски съюз, Българското хирургическо дружество, Секцията по миниинвазивна хирургия към НХД, Българската асоциация на гастроентеролозите, хирурзи и онколози, Европейската асоциация по транслуменна хирургия, Европейската асоциация по ендоскопска хирургия и др.

Награден е от НАТО медал за участие в операция в Афганистан, а през 2014 г. получава плакет на Министерството на здравеопазването.