Доц. д-р Петър Георгиев Маноилов е роден във Видин през 1951 г. Родовият му корен е от с. Въртоп. Син е на д-р Георги Петров Маноилов /виж отделна статия/. Средното си образование Петър Маноилов завършва в гр. Пловдив като първенец на випуска и е приет за студент в МЕИ – София, специалност „Изчислителни машини и устройства“. След завършване на висшето си образование и отбиване на редовната си военна служба е назначен на работа като инженер по информационни технологии в МЕИ. Защитава докторската си дисертация и последователно печели конкурси за научен сътрудник, асистент, главен асистент и доцент.

Доц. Петър Маноилов е съавтор със съпругата си на изследването „Web – базиран глосарий по екология“ /2003/ и  е автор на  учебника, претърпял няколко издания „Проектиране на цифрови устройства върху свръхголеми интегрални схеми с помощта та VHDL“ /2004/ и на помагалото за студенти  „Дизайн на цифрови електронни устройства с VKDL и Quartus“ /2006/. Популярни са сред преподавателите и студентите и статиите му – „Някой възможности за оптимизация на операциите в процесори за обработка на масиви от данни“/1995/ и „Проектиране на микропроцесорно ядро с минимална площ“/1999/.

Съпругата му проф. Боряна Петкова Делийска – Маноилова също е преподавател по информационни технологии в Лесотехническия университет – София.

И двамата им синове Георги и Петър Маноилови също са инженери.